Saturday, February 26, 2011

Islamic Relief juga menawarkan program wakaf

Islamic Relief menjalankan program wakaf sebagai salah satu usaha meneruskan amalan yang sangat dituntut oleh Islam, serta tradisi sosial yang yang dimulakan pada zaman Raulullah S.A.W. Sumbangan untuk program wakaf ini akan dimasukkan ke dalam satu tabung khas di mana penggunaannya akan dilakukan mengikut syarak.

Diantara program Waqaf anjuran Islamic Relief yang dilaksanakan hasil sumbangan wang dan tenaga dari orang ramai dari seluruh dunia termasuk program kemanusiaan bagi mangsa Tsunami di Indonesia, Pusat Latihan Komputer bagi anak-anak yatim Palestin di Jordan dan project rawatan mata di Bangladesh.

Islamic Relief Malaysia mengalu-alukan sokongan dan sumbangan orang ramai di dalam menjayakan program wakaf anjuran Islamic Relief. Setiap sokongan, samada kecil mahupun besar begitu bermakna di dalam usaha umat Islam meneruskan tradisi sosial seperti yang diajarkan oleh Rasullullah S.A.

Perbezaan di antara wakaf dan sedekah

PERBEZAAN DI ANTARA WAKAF DAN SEDEKAH• Sedekah diberikan kepada golongan yang memerlukan manakala wakaf ditujukan bagi kegunaan seluruh masyarakat secara umum, meskipun golongan yang memerlukan diberikan keutamaan.

• Sedekah adalah sesuatu yang boleh dipindah milik. Sesuatu harta apabila telah diwakafkan, pewakaf sudah tidak memiliki hak dan campurtangan ke atas harta tersebut.

• Sedekah boleh diberi di dalam apa bentuk sekalipun manakala wakaf adalah terhad kepada sesuatu harta dimana harta tersebut boleh mendatangkan hasil atau menjana lebih banyak manfaat secara berterusan atau bentuk hasil yang boleh disimpan.